Skok na obsah stránky, Hlavná stránka webu, Mapa webu

Víno Nitra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Vinice Strekov

Tieto vinice sú súčasťou Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a katastrálneho územia obce Strekov. Pôdne podložie je tvorené horninami neogénu (vápenaté a pieskové pôdy), ktoré sú prekryté horninami kvartéru (sprašové a hlinené pôdy).Vrchná vrstva je tvorená černozemou, pričom v celej ornici je dostatok vápenca.

Zobraziť vinicu na google maps (+48° 54' 55.26", +18° 26' 38.64")

Významným medzníkom v dejinách strekovského vinohradníctva bol príchod modranského učiteľa Michala Štetku, ktorý v medzivojnovom vysadil na strekovských kopcoch prvý väčší vinohrad. Štetka patril v tomto období medzi najvýznamnejších slovenských vinárov, pričom v Prahe dokonca prevádzkoval Modranskú vináreň, kde sa stretávala slovenská inteligencia. Na parcelách, kde kedysi vysadil svoje vinohrady, má v súčasnosti naše vinárstvo vysadené vinice v nasledovnej odrodovej štruktúre:

  • Rizling rýnsky
  • Dunaj
  • Hron
  • Nitria

Späť na naše vinice

Kontaktujte nás
Vyhľadávanie

Rýchle kontakty

Kontaktné informácie