Skok na obsah stránky, Hlavná stránka webu, Mapa webu

Víno Nitra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Vinice Nebojsa

Pri zjazde z kruhového objazdu cesty severného diaľničného obchvatu mesta Galanta sa ocitnete v prekrásnom areáli vinohradníckeho strediska Nebojsa. Toto stredisko, osadené vo višňovo-brezovom hájiku Vám ponúka možnosť prezrieť si ampelograrafickú výsadbu a skúšobnú výsadbu rezistentných alebo interšpecifických odrôd.

Zobraziť vinicu na google maps (+48° 13' 55.48", +17° 44' 15.82")

Tieto vinice sa nachádzajúce v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na plaistocénnych terasách v údolnej nive rieky Váh. Vinice patria ku Galantskému rajónu so sumou aktívnych teplôt za vegetáciu 3030° C s 2100 hodinami ročného slnečného svitu a 560 milimetrami úhrnu ročných zrážok. Tieto prírodné a klimatické pomery ju radia k teplejšej suchšej oblasti s dobrými podmienkami na pestovanie viniča hroznorodého. Vhodné podmienky si všimli už starí Kelti, po ktorých osídlení tu bolo objavených veľa archeologických stôp. Vinohradnícka kultúra tu pretrvávala mnohé stáročia s väčšími, či menšími obmenami, medzi posledné patria zaznamenané výsadby koncom 19. storočia a masívne podsadby a výsadby začiatkom 80. rokov minulého storočia. Z týchto viníc mnohé pretrvávajú do dnešných čias a k týmto viniciam o výmere 156 ha bolo od r. 1999 znuvuvysadených alebo prešlo reštrukturalizáciou celkom ešte 127 ha, čo spolu so staršími vinicami vytvára celok víníc strediska Nebojsa o rozlohe cca 283 ha.

Zo skôr vysadených odrôd sa tu darí Rizlingu Rýnskemu a Frankovke Modrej. Z novovysadených odrôd, hlavne modrých, ktorých mohutná výsadba prebehla v roku 2002 sa najlepšie uchytilo Rulandské Modré, ktoré býva vysoko cenené na mnohých súťažiach a výstavách vín. Nesmieme však zabudnúť ani na ďalšie odrody z posledných výsadieb, akými sú tradičná Frankovka Modrá, Alibernet a výborný Cabernet Sauvignon rok výsadby 1999, ktoré pravidelne vykazujú vysokú kvalitu a tak dopĺňajú portólium Víno Nitra.

Treba uviesť, že celá plocha vinohradov na tomto stredisku je pod riadenou závlahou, 156 ha z toho tvorí závlaha podmokom a na 127 ha je zavedená kvapková závlaha. Vinohrady sú zaradené do systému integrovanej produkcie a riadené metodikou ISO 22000 : 2005 a tak spĺňajú podmienky Európskej únie k certifikovanému pestovaniu viniča hroznorodého.

Späť na naše vinice

Kontaktujte nás
Vyhľadávanie

Rýchle kontakty

Kontaktné informácie