Skok na obsah stránky, Hlavná stránka webu, Mapa webu

Víno Nitra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Čo znamenajú údaje na etikete

Každá fľaša vína musí byť zo zákona opatrená etiketou s informáciami o jej obsahu. Pre výber vína je dôležité naučiť sa etikety správne čítať a porozumieť významu jednotlivých údajov na nej uvedených. Etiketa sa väčšinou skladá z dvoch častí - z čelnej, obsahujúcej najdôležitejšie údaje a zadnej, ktorá obsahuje informácie doplnkové.

Čelná etiketa

Názov odrody

Označuje odrodu, z ktorej je víno vyrobené alebo obchodnú značka vína. Pokiaľ sa jedná o takzvané odrodové víno, je hlavným údajom na čelnej etikete práve názov odrody z ktorej bolo vyrobené. V prípade, že sa jedná o stolové víno, známkové víno alebo kupáž (zmes vína rôznych odrôd), je na etikete uvedený názov alebo obchodná značka, pod ktorou je predávané (napr. Nitrianske Knieža).

Ročník

Označuje rok zberu hrozna, z ktorých bolo víno vyrobené. Preto každý rok, prichádza na trh víno z roku predchádzajúceho (napr. v marci roku 2009 sme na trh uviedli víno ročníku 2008). Jedinou výnimkou je tzv. Mladé víno (na Morave nazývané Svätomartinské, vo Francúzku známe ako Beaujolais nouveau), ktoré je povolené vyrábať iba z niektorých odrod a ktoré sa na trh uvádza už počiatkom novembra v roku zberu hrozna.

Typ vína a prívlastok

Podľa kvality hrozna, presnejšie podľa obsahu cukru v hrozne pri zbere sa vína delia do niekoľkých kategorií. Obecne sa dá povedať, že čím vyšší obsah cukru v hroznách, tým kvalitnejšie víno z nich možno vyrobiť. Táto poučka však neplatí obecne, kvalitu vína ovplyvňuje i rada ďalších faktorov ako je obsah kyselin, bezcukornatý extrakt a podobne.

Kategórie vín sú následujúce:

  • Stolové vína – obsah cukru v hroznách do 160g na 1liter
  • Akostné vína - obsah cukru v hroznách v rozmedzí: 160g-190g na 1 liter
  • Kabinetné vína - obsah cukru v hroznách v rozmedzí: 190g- 210g na 1 liter
  • Neskorý zber - obsah cukru v hroznách v rozmedzí: 210g- 220g na 1 liter
  • Výber z hrozna - obsah cukru v hroznách v rozmedzí: 220- 250g na 1 liter
  • Bobuľový výber - obsah cukru v hroznách v rozmedzí: 250g- 290g na 1 liter
  • Hrozienkový výber - obsah cukru v hroznách od 290g na 1 liter
  • Slamové víno – obsah cukru v hroznách od 270g a viac na 1 liter
  • Ľadové vína - obsah cukru v hroznách od 270g a viac na 1 liter
  • Výber z cibéb - obsah cukru v hroznách od 320g a viac na 1 liter

Zadná etiketa

Zvyškový cukor vo víne

Rozdelenie vín na suché, polosuché, polosladké a sladké závisí od obsahu zvyškového cukru vo víne. Milovníci vína, ktorí majú radšej sladšie vína by si preto mali kupovať skôr vína polosladké alebo sladké.
Presné rozdelenie je nasledovné

Teplota servírovania vína

Teplota podávania vína je u vín bielych iná, než u vín červených a ružových. Biele vína by mali mať teplotu v rozmedzí od 9 - 11°C. Vína, ktoré majú nižšiu teplotu ako je stanovené, neuvoľňujú dostatočne aromatické látky. V takýchto podchladených vínach je preto ťažšie zistiť prípadné chyby vína. Vyššie teploty, ako je stanovené, skresľujú chuť podobným spôsobom. Sladšie biele vína je však možné podávať aj pri vyšších teplotách – okolo 15°C. Červené vína sa už tradične podávajú pri vyšších teplotách v rozmedzí 17 - 18°C. Pri takejto teplote totiž víno dá optimálne vyniknúť buketným a ostatným látkam. V prípade teplôt nižších ako je uvedené, sa červené víno stáva drsnejším a kyslejším. Čo sa týka vín ružových, tak optimálna teplota je stanovená medzi 13 - 14 °C. Poslednú dobu sa však počas horúcich letných dní možno stretnúť aj s ružovými vínami s ľadom. Víno by nemalo zažívať teplotný šok a preto rýchlym zmenám teplôt by sme ho mali vystavovať čo najmenej.

Aróma a chuť

Aromatické látky rozdeľujeme na primárne a sekundárne. Súzvukom týchto látok vzniká charakteristický buket vína. Primárne látky sú vlastnou arómou odrody, zatiaľ čo sekundárne látky vznikajú při kvasnom procese. Chuť možno hodnotiť z hľadiska kyslosti, obsahu cukru, vzájomného pomeru exktraktu, kyselín a ďaľších látok. Bližšie informácie o arómach, degustácii vína a chutiach sa možno dozvedieť v našom klube.

Jedlá a odporúčané vína

Staré porekadlo hovorí „Koľko ľudí, toľko chutí“. Preto je len veľmi ťažké radiť milovníkom vína, ktoré víno položiť na prestretý stôl. Napriek tomu však existujú určité pravidlá, ktoré radia aké víno sa hodí k jednotlivým jedlám. Obecná zásada hovorí, že k ľahším jedlám sa najlepšie hodí biele víno, zatiaľ čo k jedlám mastnejším a tažším viac sedí víno červené. Bližšie informácie o snúbení vína a jedál sa možno dozvedieť v našom klube.

Obsah alkoholu

Obsah alkoholu závisí hlavne na cukornatosti muštu a zložení kvasiniek v priebehu kvasného procesu. Kvasinky totiž spotrebúvajú cukor a premieňajú ho na etanol a oxid uhličitý. Obsah etanolu vo víne sa najčastejšie udáva v objemových percentách (obj.%). Priemerné hodnoty etanolu vo víne sa pohybujú medzi 10-20 obj.%. Stolové vína majú zväčša objem okolo 10-11 obj.%., odrodové vína 11-13 obj.% etanolu. Etanol má vo víne konzervačný účinok, keďže po dosiahnutí určitej hodnoty potláča rozmnožovanie kvasiniek a ich fermentačnú schopnosť.

Gl 71 - Recykláciou byť šetrný k prírode

Spoločnosť Víno Nitra kladie silný dôraz na ekologizáciu výroby a ochranu prírody a z toho dôvodu je potrebné vyhadzovať sklenené fľaše do smetných košov na sklo. Sklo totiž patrí medzi suroviny, ktoré možno recyklovať takpovediac donekonečna, pričom tavením skla dochádza k dezinfekcii, čím je možné produkty z recyklovaného skla znovu používať v potravinárskom priemysle. Buďme preto šetrní k prírode!

Kontaktujte nás