Skok na obsah stránky, Hlavná stránka webu, Mapa webu

Víno Nitra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Ochrana osobných údajov

Je v záujme spoločnosti Víno Nitra, spol. s.r.o., chrániť vaše súkromie. Skôr ako prostredníctvom tohoto webu poskytnete akékoľvek osobné dáta, prečítajte si prosím následujúce informácie.

Poskytnutím osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - spoločnosťou Víno Nitra, spol. s.r.o., a spoločnosťou Chateau Modra, a.s.

Víno Nitra, spol. s.r.o., zaručuje, že vaše osobné data nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh poverených osôb.

S vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzané iba spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to výhradne k týmto účelom:

  1. spracovanie štatistických dát
  2. archívnictvo vedené na základe zákona
  3. ponúkanie obchodu alebo služieb subjektom údajov
  4. kontaktovanie subjektu za účelom ponuky spolupráce
  5. kontaktovanie subjektu vo veci súťaže usporiadanej správcom údajov

Víno Nitra, spol. s.r.o., je oprávnená poskytnúť akékoľvek dostupné informácie o vašej osobe orgánom činným v trestnom konaní.

Kontaktujte nás
Vyhľadávanie

Rýchle kontakty

Kontaktné informácie