Skok na obsah stránky, Hlavná stránka webu, Mapa webu

Víno Nitra

Obsah stránky je určený pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem,
že mám viac ako 18 rokov

Stanovisko Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku k návrhu zvýšenia spotrebnej dane z vína z 0 Eur/hl

27. 8. 2010 / Aktuality

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Matúškova 25, 833 11, Bratislava tel.: (00421) 903 125 217, zvhv@zvhv.sk, IČO: 30806470

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku zásadne nesúhlasí so zvýšením spotrebnej dane na víno. Uvedený krok výrazne zníži konkurencieschopnosť slovenských vín a v niektorých prípadoch bude mať likvidačný charakter. Náklady na výber a správu spotrebnej dane z vína budú pritom stáť štát viacej ako na tejto dani vyberie:

- zavedenie spotrebnej dane sa prejaví zvýšením cien vína, čím sa zníži konkurencieschopnosť a poklesne predaj o minimálne 10 %,

- za posledných 10 rokov poklesla v SR výroba vína na 50 % pôvodnej, predstavuje cca 300 - 400 tisíc hl, a predstavuje len 40 % domácej spotreby, zavedením opatrenia sa opäť zníži,

- spotrebná daň z vína vo všetkých krajinách vyrábajúcich víno je 0 EUR, čo by znamenalo, že v susedných krajinách si kúpime lacnejšie slovenské víno ako doma,

- sektor vinohradníctva a vinárstva zamestnáva priamo alebo nepriamo viac ako 10 000 ľudí, ktorých pracovné miesta budú týmto ohrozené,

- zastaví sa rozvoj agroturistiky a regiónov

- zvýši sa klčovanie vinohradov, skutočná výmera vinohradov dnes predstavuje len 12 800 ha, ktoré sa týmto opatrením budú znova klčovať a prispejú tak k znehodnoteniu pôdy, zvýšeniu erózie a narušeniu krajinotvorby.

- od 1.augusta 2009 sú v platnosti nariadenia EU, ktoré výrazne poškodzujú slovenských výrobcov vína, z dôvodu klamania spotrebiteľa označovaním, a spoločne so zvýšením spotrebnej dane na víno, možno očakávať ďalší pokles spotreby slovenských vín.

 Výrobcovia vína pritom platia do štátneho rozpočtu množstvo poplatkov, ktoré neplatí žiaden iný poľnohospodársky produkt:

- Štátne kontrolné číslo vo výške 0,07 EUR/ fľašu (2,- Sk/ 0,75 l fľašu), čo predstavuje poplatok takmer 10 EUR / hl

- ďalší poplatok platia za preskúšanie vína pred uvedením na trh, tento poplatok predstavuje 30,- EUR/ šaržu, obvykle 10 hl

- platia poplatok za osvedčenie hrozna vo výške takmer 1 EUR/ 100 kg hrozna

Okrem finančnej stránky, je veľká škoda, že si politickí predstavitelia neuvedomujú ekologickú, kultúrnu a krajinotvornú úlohu viniča. Vinič a víno sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska, patria k jeho koloritu a dotvárajú charakter jednotlivých regiónov. Nikto netúži po prechádzke v betónovej džungli, bohužiaľ je to stále častejší jav, na čo sa menia naše vinohrady.

 V Bratislave, 20.augusta 2010

Späť na výpis aktualít a tlačových správ

Ďalšie tlačové správy

Vyhľadávanie

Rýchle kontakty

Kontaktné informácie